A/B Østerhøj

Affaldssortering - Rest

Hvad er restaffald?

 • Bleer
 • Chips- og kaffeposer
 • Flamingo
 • Gavepapir
 • Kattegrus
 • Mælke- og juicekartoner
 • Pizzabakker
 • Snavset emballage
 • Medicinglas, tomme

Hvad er ikke restaffald?

Elektronik, fx:

 • Mobiltelefoner
 • El-tandbørster
 • Tastaturer
Elektronik skal i miljøboksen og afleveres på genbrugsstationen.

Materiale mærket med faresymboler, fx:

 • Dunke mærket med faresymboler
 • Flasker mærket med faresymboler
Materialer med faresymboler skal afleveres som farligt affald på genbrugsstationen.

Lugtende affald

Du skal altid lægge bleer og ekskrementer fra kæledyr i en tæt plastpose.

Plastposen lægges i affaldsbeholderen.

Batterier

Læg batterier i den røde miljøboks til farligt affald og tøm den på genbrugspladsen.

Sod & Aske

Sod og aske skal være pakket godt ind. Ellers kan der stå en stor støvsky op fra affaldet under tømningen til stor gene for skraldemanden.

Asken skal være helt fri for gløder og kold, før den lægges i sækken/beholderen – pak gerne ind i fugtige aviser.