A/B Østerhøj

Affaldssortering - Plast

Hvilke typer plast kan genbruges?

Dit plast sorteres og genbruges til nye produkter, der indeholder plast.

Husk at emballageplast skal være tomt og nogenlunde rent, før du smider det til genbrug. Har du samlet dit plast i en plastiskpose, så husk at tøm den inden du smider posen ud.

 • Bobleplast
 • Legetøj uden PVC og elektronik
 • Plastbøtter
 • Plastdunke
 • Plastemballager fra mad
 • Plastflasker
 • Plastfolie/husholdningsfilm
 • Plastlåg
 • Plastposer
Du må ikke smide en fyldt plastiskpose ned i beholderen til plast. Dit plast skal afleveres enkeltvis.

Hvilke typer plast kan ikke genbruges?

 • Chips- og kaffeposer – skal til restaffald
 • Flamingo – skal til restaffald
 • Gavebånd – skal til restaffald
 • Plastemballager, der har indeholdt kemikalier, fx eddikesyre – skal i den røde miljøboks til farligt affald

Hvor rent skal plast være for at kunne genbruges?

Fælles for metal-, plast-, papir- og glasaffald er, at der er krav til renheden.

Tommelfingerreglen er, at hvis du skal bruge varmt vand og sæbe for at få emballagen ren (fx plasticbøtter), skal det lægges i restaffaldsbeholderen. Ellers forsvinder miljøgevinsten.

En anden tommelfingerregel er, at emballagerne skal være tømte, så de ikke drypper, når de uden låg eller hætter vendes på hovedet.

Husk at noget af affaldet skal ligge flere uger i beholderen, før den bliver tømt. Bagefter skal affaldet håndteres og sorteres. Derfor er det altid en god idé lige at skylle det af i lidt koldt vand.

Materialer med blød PVC

Plastaffald, der indeholder PVC, skal afleveres som blød PVC på genbrugsstationen.

 • Regntøj (PVC)
 • Gummistøvler (PVC)
 • Havebassiner (PVC)
 • Haveslanger (PVC)

Du må ikke smide en fyldt plastiskpose ned i beholderen til plast. Dit plast skal afleveres enkeltvis.