A/B Østerhøj

Affaldsoversigt

Affaldstype Tømningsinterval
Glas Hver 8 uge
Madaffald Hver uge
Metal Hver 8 uge
Pap Hver 2 uge
Papir Hver 3 uge
Plast Hver 3 uge
Rest Hver uge

Se mere her: Vestforbrændingen
Se på underliggende sider hvordan affaldet skal sorteres eller hent PDF filen her