Affaldssortering - Andre typer

Alle andre affaldstyper skal sorteres og afleveres på genbrugsstationen